Popis projektu

Eurovia Kamenolomy a.s., Liberec

Rok realizace:

2018

Popis realizace:

Vracení haldované frakce 0-4 mm zpět do technologické linky v kamenolomu   JAKUBČOVICE