Project Description

Eurovia Kamenolomy a.s., Либерец, Чехия

Година на реализация:

2018

Описание на изпълнението:

Връщане на задържаната фракция 0-4мм обратно в технологичната линия в каменоломната кариера ЯКУБЧОВИЦЕ