Popis projektu

Eurovia Kamenolomy a.s., Liberec

Rok realizace:

2018

Popis realizace:

Rekonstrukce technologické linky na kótě 350 v kamenolomu JAKUBČOVICE