• sdělení o spolufinancování projektu OP PIK vč. loga EU a OP PIK
  • název programu – NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – II.Výzva – aktivita b) AKUMULACE ENERGIE
  • název projektu – Instalace nízkouhlíkové technologie KOOL Trading spol. s r.o.
  • jméno žadatele – KOOL Trading spol. s r.o.
  • termín realizace – 29.1.2019-29.5.2019
  • způsobilé výdaje – 991 021,50 Kč
  • dotace – 693 715,05 Kč
  • popis projektu – Předmětem projektu byla instalace fotovoltaického systému 52 kWp s předpokládanou roční výrobou elektrické energie 55,4 MWh spojeného s akumulací energie pomocí bateriového systému.
  • závěry a výsledky – V důsledku realizace projektu došlo ke snížení spotřeby energie z neobnovitelných zdrojů, zvýšení výroby elektřiny z OZE, úspora emisí CO2 a dalších znečištujících látek, snížení provozních nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti

Projekt FVE KOOL Trading s.r.o.