Disponujeme:

 • pracovníky s dlouholetou praxí v úpravárenství a v přepravě sypkých hmot pásovými dopravníky s bohatými zkušenostmi z mnoha realizovaných technologických linek na drcení a třídění těženého kameniva
 • širokou databází technických podkladů ke strojům a zařízením, používaným při úpravě nerostných surovin a technologických postupů
 • znalostmi systémů regulace a automatizace technologických linek včetně systémů dávkování a míchaní tzv. „širokých“ frakcí kameniva, moderními měřícími přístroji, špičkovými počítačovými pracovišti s obsáhlým softwarovým vybavením

Nabízíme:

 • návrhy a studie nových technologických linek na zpracování kameniva
 • návrhy a studie montáží, demontáží, oprav a rekonstrukcí investičních celků a technologických zařízení z oblasti zpracování nerostných surovin a výroby stavebních hmot
 • návrhy a studie umístění nových strojů do starých technologií, návrhy a studie umístění nových technologií do terénu
 • návrhy a studie vážících, navážecích, haldovacích, dávkovacích, otočných pásových dopravníků a široký rozsah návrhů a studií pásové přepravy sypkých hmot
 • konzultace se zákazníkem při návrzích technologických linek přímo na našem projekčním pracovišti
 • zpracování projektů technologických linek na úpravy kameniva a pásové přepravy sypkých hmot pro stavební povolení
 • zajištění rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení
 • zpracování prováděcích strojních projektů, elektroprojektů a podkladů pro stavební projekty technologických linek v oblasti zpracování nerostných surovin a výroby stavebních hmot
 • zpracování statických výpočtů zásobníků a ocelových konstrukcí, souvisejících s úpravárenskou činností
 • oceňování návrhů a studií

Od studie po realizaci:

Finální třídírna – studie, projekt a realizace

Vstupní násypka s primárním drtičem – studie, projekt a realizace

Reference

V případě zájmu si můžete prohlédnout naše reference.

Reference