Popis projektu

Kamenolomy ČR s.r.o., Ostrava

Rok realizace:

2016

Popis realizace:

Rekonstrukce sekundárního a tercierního uzlu linky v kamenolomu OŘECHOV