Popis projektu

Kámen Zbraslav a.s., Praha

Rok realizace:

2016

Popis realizace:

Rekonstrukce sekundárního uzlu technologické linky v kamenolomu ZBRASLAV