Project Description

Kamenolomy ČR ООД, Oстрава

Година на реализация:

2016

Описание на изпълнението:

Рекнструкцияна секндатерн и терциарен възел на линията в каменна кариера ОРЖЕХОВ