Popis projektu

EUROVIA Kamenolomy a.s., Liberec

Rok realizace:

2016

Popis realizace:

Instalace zařízení pro snížení podílu odplavitelných částic z frakce 0-4 mm suchou cestou v lince kamenolomu CHORNICE