Project Description

EUROVIA Kamenolomy АД, Либерец

Година на реализация:

2016

Описание на изпълнението:

Инсталиране на устройство за намаляване на дяла на отмиващи се части от фракция 0-4 мм по сух път на линията в каменна кариера CHORNICE