Certifikát potvrzující zavedení a shodu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009

The certificate of implementation and conformity of the quality management system according to standard ČSN EN ISO 9001

Authorization by the Mining Authority

Oprávnění Báňského úřadu

Authorization by the Mining Authority

Osvědčení ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) o autorizaci v oboru technologická zařízení staveb

ČKAIT certificate (Czech chamber of authorized engineers and technicians) about authorization in the field of technological facilities of constructions

Velký průkaz způsobilosti pro svářečskou činnost a navrhování a provádění ocelových konstrukcí

Great certificate of qualification for welding and design and execution of steel structures

Osvědčení jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2006

Quality certificate in welding according to standard ČSN EN ISO 3834-2:2006

Osvědčení ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) o autorizaci v oboru technologická zařízení staveb

ČKAIT certificate (Czech chamber of authorized engineers and technicians) about authorization in the field of statics and dynamics of constructions

Uznání certifikovaného evropského svářečského inženýra

Certified European welding engineer

prukaz_zpusobilosti_cz.pdf

European welding inspection engineer

Certifikát TOP CZECH QUALITY

TOP CZECH QUALITY certificate

Zlatá plaketa TOP CZECH QUALITY

Golden plaque of TOP CZECH QUALITY

Contact

If you are interested in our services, do not hesitate to contact us via a quick contact. We will be happy to advise you and come up with a solutions.

kool@kool.cz
+420 567 224 317