Certifikát potvrzující zavedení a shodu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zertifikat, mit dem die Einführung und die Übereinstimmung des Qualitätsmanagementsystems nach ČSN EN ISO 9001 bescheinigt wird

Berechtigung der Bergbehörde

Oprávnění Báňského úřadu

Berechtigung der Bergbehörde

Osvědčení ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) o autorizaci v oboru technologická zařízení staveb

Zertifikat von ČKAIT (Tschechische Kammer der autorisierten, im Ausbau tätigen Ingenieure und Techniker) über Autorisierung – technologische Bauanlagen

Velký průkaz způsobilosti pro svářečskou činnost a navrhování a provádění ocelových konstrukcí

Grosser Befähigungsnachweis für Schweißtätigkeit

Osvědčení jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2006

Qualitätszeugnis bei Schweißarbeiten nach ČSN EN ISO 3834-2:2006

Osvědčení ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) o autorizaci v oboru technologická zařízení staveb

Zertifikat von ČKAIT (Tschechische Kammer der autorisierten, im Ausbau tätigen Ingenieure und Techniker) über Autorisierung – die Statik und die Dynamik der Bauanlagen

Uznání certifikovaného evropského svářečského inženýra

Anerkennung des zertifizierten europäischen Schweißfachingenieurs

prukaz_zpusobilosti_cz.pdf

Diplom des europäischen Schweißfachingenieurs – Nachprüfers

Certifikát TOP CZECH QUALITY

TOP CZECH QUALITY Zertifikat

Zlatá plaketa TOP CZECH QUALITY

TOP CZECH QUALITY Gold-Plakette

Kontakte

kool@kool.cz
+420 567 224 317