Certifikát potvrzující zavedení a shodu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zertifikat, mit dem die Einführung und die Übereinstimmung des Qualitätsmanagementsystems nach ČSN EN ISO 9001:2009 bescheinigt wird

Berechtigung der Bergbehörde

Oprávnění Báňského úřadu

Berechtigung der Bergbehörde

Osvědčení ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) o autorizaci v oboru technologická zařízení staveb

Zertifikat von ČKAIT (Tschechische Kammer der autorisierten, im Ausbau tätigen Ingenieure und Techniker) über Autorisierung – technologische Bauanlagen

Velký průkaz způsobilosti pro svářečskou činnost a navrhování a provádění ocelových konstrukcí

Grosser Befähigungsnachweis für Schweißtätigkeit

Osvědčení jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2006

Qualitätszeugnis bei Schweißarbeiten nach ČSN EN ISO 3834-2:2006

Osvědčení ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) o autorizaci v oboru technologická zařízení staveb

Zertifikat von ČKAIT (Tschechische Kammer der autorisierten, im Ausbau tätigen Ingenieure und Techniker) über Autorisierung – die Statik und die Dynamik der Bauanlagen

Uznání certifikovaného evropského svářečského inženýra

Anerkennung des zertifizierten europäischen Schweißfachingenieurs

prukaz_zpusobilosti_cz.pdf

Diplom des europäischen Schweißfachingenieurs – Nachprüfers

Certifikát TOP CZECH QUALITY

TOP CZECH QUALITY Zertifikat

Zlatá plaketa TOP CZECH QUALITY

TOP CZECH QUALITY Gold-Plakette

Kontakte

kool@kool.cz
+420 567 224 317