Project Description

Kamenolomy ČR, s.r.o., Острава, Чехия

Година на реализация:

2018

Описание на изпълнението:

Изграждане на нов възел за трошаща линия в каменоломна кариера БИЛЧИЦЕ