Project Description

Eurovia Kamenolomy a.s., Либерец, Чехия

Година на реализация:

2018

Описание на изпълнението:

Реконструкция на технологичната линия на кота 350 в каменоломната кариера ЯКУБЧОВИЦЕ