Project Description

ArcelorMittal Ostrava a.s., Острава – Кунчице, Чехия

Година на реализация:

2018

Описание на изпълнението:

лентов транспортьор за обратно движение на агломерат