Project Description

Carmeuse S.A., Seilles, Белгия

Година на реализация:

2018

Описание на изпълнението:

Депониране на материали във варовикова кариера Аисемонт Белгия