Project Description

Eurovia Kamenolomy a.s., Либерец, Чехия

Година на реализация:

2018

Описание на изпълнението:

Инсталиране на декрейнер за окончателно измитата фракция 0-4мм на линията в каменоломната кариера ЯКУБЧОВИЦЕ