Project Description

Kronospan ООД, Ихлава

Година на реализация:

2016

Описание на изпълнението:

Допълване, разширяване и модернизация на линиите за обработка на рециклиран материал с нови лентови и верижни транспортьори и технологични стоманени конструкции, Кронопсан, ИХЛАВА