Project Description

I-S Lom ООД, Магловец, Словакия

Година на реализация:

2016

Описание на изпълнението:

Реконструкция на експедицията на линията в каменна кариера МАГЛОВЕЦ, Словакия