Project Description

Kronomech ООД, Ихлава

Година на реализация:

2016

Описание на изпълнението:

Скари и стоманени конструкции за прием на материал в линия за производство на шперплатови повърхности, CHIRK, Великобритания