Popis projektu

Kamenolomy ČR, s.r.o., Ostrava

Rok realizace:

2019

Popis realizace:

Zařízení pro snížení podílu odplavitelných částic ve frakci 0-4 mm suchou cestou v lince   kamenolomu BOHUČOVICE