Project Description

Kamenolomy ČR, s.r.o., Острава, Чехия

Година на реализация:

2019

Описание на изпълнението:

Устройство за понижаване на дяла от миещите частици във фракция 0-4мм по сух начин в линията на каменоломната кариера БОХУЧОВИЦЕ