Popis projektu

COLAS CZ a.s., Praha, závod Lomy Jihlava

Rok realizace:

2018

Popis realizace:

Rekonstrukce primárního uzlu technologické linky v kamenolomu SVRŽNO