Popis projektu

Slovenské štrkopiesky s.r.o., Vel´ký Slavkov, Slovensko

Rok realizace:

2015

Popis realizace:

Protihluková stěna ke kuželovému drtiči na štěrkopískovně UDIČA, Slovensko