Project Description

Slovenské štrkopiesky ООД, Велки Славков, Словакия

Година на реализация:

2015

Описание на изпълнението:

Противозвукова стена към конусовидна трошачка в завод за чакълопясък УДИЧА, Словакия.