Popis projektu

Eurovia Kamenolomy a. s., Bystřec

Rok realizace:

2017

Popis realizace:

Instalace semimobilního zařízení pro snížení podílu odplavitelných částic ve frakci 0-4 mm suchou cestou v kamenolomu BYSTŘEC