Project Description

Еуровия Каменоломи а.с.

Година на реализация:

2017

Описание на изпълнението:

Инсталиране на полумобилно съоръжение за намаляване на дела на частици, които могат да се отвличат по сух път във фракция 0-4 мм