Project Description

Eurovia Kamenolomy, a.s., Либерец, Чехия

Година на реализация:

2019

Описание на изпълнението:

Реконструкция на първоначалният възел на линията в каменоломната ЛИВОХОВАНИ