Project Description

Českomoravský štěrk, a.s., Мокра, Чехия

Година на реализация:

2019

Описание на изпълнението:

Реконструкция и модернизиране на линията в каменоломната кариера ОПАТОВИЦЕ