Project Description

Aндела OOD, Бургас, България

Година на реализация:

2019

Описание на изпълнението:

Монтиране на контейнер в каменоломната ГОРНО ЕЗЕРОВО, България