Project Description

Ростер ООД, Смолян, България

Година на реализация:

2016

Описание на изпълнението:

Изграждане на нова линия в завод за чакълопясък КРУПНИК, България