Project Description

COLAS CZ a.s., Praha, завод Ломи Ихлава, Чехия

Година на реализация:

2018

Описание на изпълнението:

Реконструкция на първоначалният възел на технологичната линия в каменоломната МИРОШОВ