Project Description

M-Silnice, a.s., Пардубице, Чехия

Година на реализация:

2018

Описание на изпълнението:

Реконструкция на първоначалният възел на технологичната линия в каменоломната кариера МАСТИ