Project Description

Českomoravský štěrk a.s., Мокра, Чехия

Година на реализация:

2018

Описание на изпълнението:

Реконструкция на бункера на първоначалният възел на технологичната линия в каменоломната кариера МОРЖИНА