Project Description

Gaul GmbH, Даксвайлер, Германия

Година на реализация:

2015

Описание на изпълнението:

Проект, производство и монтаж на кранов улей с макара над конусовидна трошачка на линията в каменна кариера АЛЕКСАНДРА, Германия