Project Description

ArcelorMittal Ostrava АД, Острава

Година на реализация:

2015

Описание на изпълнението:

Реконструкция на движещ се реверсивен лентов транспортьор за Агломерация ЮГ, завод ОСТРАВА