Project Description

Sedlecký kaolin АД, Божичани

Година на реализация:

2015

Описание на изпълнението:

Теглене, дозиране, смесване и транспорт на каолин в новия цех за сушене на каолин СКАЛНА