Project Description

Colas CZ АД, Прага, завод Lomy, Ихлава

Година на реализация:

2016

Описание на изпълнението:

Ремонт и реконструкция на технологична линия в каменна кариера ВИЦЕНИЦЕ