Certifikát potvrzující zavedení a shodu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009

Oprávnění Báňského úřadu

Oprávnění Báňského úřadu

Osvědčení ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) o autorizaci v oboru technologická zařízení staveb

Velký průkaz způsobilosti pro svářečskou činnost a navrhování a provádění ocelových konstrukcí

Osvědčení jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2006

Osvědčení ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) o autorizaci v oboru statika a dynamika staveb

Uznání certifikovaného evropského svářečského inženýra

Diplom evropského svářečského inženýra – kontrolora

Certifikát TOP CZECH QUALITY

Zlatá plaketa TOP CZECH QUALITY