Popis projektu

EUROVIA Kamenolomy, a.s., Liberec

Rok realizace:

2021

Popis realizace:

Výměna finálního třídiče na provozu 2 včetně doplnění ocelových konstrukcí  v kamenolomu Jakubčovice nad Odrou.