Popis projektu

COLAS CZ a.s., Praha, závod Lomy, Jihlava

Rok realizace:

2023

Popis realizace:

Rekonstrukce tercierního uzlu technologické linky v kamenolomu Císařský.