Project Description

Saint-Gobain Construction Products CZ АД, дивизия Isover, Прага

Година на реализация:

2015

Описание на изпълнението:

Насипище на боксит с претегляне на материала в линия за разпределяне на кокс и брикети в завод ЧАСТОЛОВИЦЕ