Project Description

ISA 2000 EOOД, София, България

Година на реализация:

2015

Описание на изпълнението:

Полумобилна линия за преработка на инертен материал в каменна кариера РУДИНАТА, България