Project Description

EUROVIA Kamenolomy АД, Либерец

Година на реализация:

2015

Описание на изпълнението:

Реконструкция на възела за разпределяне на чакъл на линията в каменна кариера ЯКУБЧОВИЦЕ