Project Description

VIAROM Construct S.A., Букурещ, Румъния

Година на реализация:

2015

Описание на изпълнението:

Лентови транспортьори за транспортиране на инертен материал на завод Amman БУКУРЕЩ, Румъния