Project Description

MERKO АД, Острава

Година на реализация:

2015

Описание на изпълнението:

Стоманени конструкции за претеглящи лентови транспортьори и резервоари на инертен материал за бетоновъзли