Project Description

BMTI ČR ООД, Бърно

Година на реализация:

2015

Описание на изпълнението:

Монтаж, ремонт и промени по завод за асфалт, смесване на полимерни асфалти, транспорт с гуми и дозиране на полимери от биг-бег в завода за асфалт БРУНТАЛ