Project Description

Colas CZ АД, Прага, завод Lomy, Ихлава

Година на реализация:

2017

Описание на изпълнението:

Ремонт, реконструкция и модернизация на линията в каменната кариера