Project Description

M-Silnice АД, Пардубице

Година на реализация:

2017

Описание на изпълнението:

Реконструкция на финална разпределителна част на линията в каменна кариера ЧЕРНА СКАЛА