Project Description

Kronospan ООД, Ихлава

Година на реализация:

2015

Описание на изпълнението:

Допълване на линиите за обработка на рециклиран материал с нови лентови и верижни транспортьори и технологична конструкция в завод ИХЛАВА